Jente Verbruggen is verpleegkundige in het ziekenhuis van de K.U.Leuven. Ze stelde zich deze fundamentele vraag: hoe hoog zal haar pensioen zijn tegen de tijd dat ze met pensioen gaat? Het is moeilijk om een exact antwoord te geven op deze vraag, want het vereist dat we naar de toekomst kijken. Maar we kunnen beginnen met te begrijpen hoe de Belgische staat uw pensioen berekent en tot een schatting komen.

De vier pijlers van het Belgische pensioenstelsel

Je uiteindelijke pensioen komt uit de bijdragen van vier zogenaamde pijlers:

 1. Staatspensioen (pijler 1). De overheid geeft elke Belgische werknemer, werknemer, freelancer of ambtenaar, recht op een overheidspensioen. Het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat je gedurende je hele loopbaan hebt gewerkt en van de salarissen die je hebt verdiend. Hoe hoger je salaris tijdens je beroepsleven, hoe hoger het overheidspensioen zal zijn.
 2. Aanvullend pensioen (pijler 2). De bijdragen worden via je werkgever betaald en hebben een fiscaal voordeel. Meestal dragen zowel je werkgever als jezelf bij aan het aanvullend pensioen.
 3. Pensioensparen (pijler 3). Je kunt ervoor kiezen om extra geld te sparen voor je pensioen buiten je werkgever om. Net als bij het aanvullend pensioen is er een fiscaal voordeel verbonden aan pensioensparen. Je kan meer lezen over deze vorm van pensioen in “Hoe verhoudt pensioensparen zich tot passief beleggen voor Belgen?”.
 4. Vrijwillig sparen zonder fiscale voordelen (pijler 4). Alle andere bijdragen die je maakt, bijvoorbeeld door geld opzij te zetten op een spaarrekening of door te beleggen, vallen in deze categorie. Sparen op deze manier valt buiten de overheid om en komen dus niet met fiscale voordelen.

Het is mogelijk om via alle pijlers te sparen. Jouw uiteindelijke pensioen zal een samenstelling zijn van de bijdragen aan deze 4 pijlers.

De meerderheid komt van uit het staatspensioen

Voor de meeste mensen zal het grootste deel van het pensioen afkomstig zijn van het staatspensioen (pijler 1). Mercer heeft berekend dat het staatspensioen 62% zal bijdragen aan het pensioen van een gemiddelde werknemer die zijn levensstandaard wil handhaven, dat wil zeggen een pensioen gelijk aan zijn laatste salaris. De rest zal uit de andere drie pijlers moeten komen. Hoe hoger jouw pensioen, hoe meer je buiten het staatspensioen moet sparen.

In de rest van dit artikel zullen we ons richten op de schatting van het staatspensioen.

Berekening van het staatspensioen

Ten eerste wordt het staatspensioen voor werknemers, ambtenaren en freelancers anders berekend. We gaan ons richten op werknemers.

De berekening zelf is behoorlijk ingewikkeld. Ze houdt rekening met de leeftijd waarop je bent begonnen met werken, het salaris dat je verdiende, een herwaarderingsindex om rekening te houden met de inflatie, enz… Daarom hebben we een calculator gebouwd die dit voor jou berekent! Het enige dat we moeten weten is:

 • jouw leeftijd,
 • op welke leeftijd je begon te werken,
 • welk salaris je verdiende toen je begon te werken, en
 • welk salaris schat je dat je vlak voor je pensioen denkt te verdienen?

De calculator berekent een schatting van de staatspensioen die je zal krijgen als je op je 67ste met pensioen gaat.

Als voorbeeld, laten we ons voorstellen dat je:

 • 29 jaar oud bent
 • begon te werken op 22-jarige leeftijd.
 • een maandelijks bruto-salaris van € 2.800 verdiende toen je begon (ongeveer € 1.900 netto).
 • €5.000 bruto verdient tegen de tijd dat je met pensioen gaat (ongeveer € 2.800 netto).

Jouw staatspensioen zal ongeveer € 1.725 per maand bedragen. Merk op dat dit rekening houdt met de inflatie. Tegen de tijd dat je in 2057 met pensioen gaat, zal de inflatie alle prijzen hebben verhoogd. Jouw werkelijke pensioen zal eigenlijk € 3.716 bedragen, maar dat is ongeveer € 1.725 omgerekend naar de prijzen van vandaag.

Hoe kan ik mijn pensioen verhogen?

Je kan je staatspensioen alleen verhogen door tijdens je carrière een hoger salaris te verdienen. Je kan je totale pensioen echter verhogen door te sparen via een van de andere drie pijlers:

 • aanvullend pensioen via je werkgever (pijler 2)
 • pensioensparen (pijler 3)
 • zelf sparen en je rendement te verhogen door te beleggen (pijler 4)

Conclusie

In het artikel gaven we een beeld van hoe de Belgische staat jouw pensioen berekent. De vier pijlers zijn fundamenteel om te begrijpen hoe je pensioen wordt bepaald. Van de vier pijlers is het staatspensioen (pijler 1) de belangrijkste voor de meeste mensen. Gebruik onze pensioencalculator hieronder om een schatting van je staatspensioen te krijgen!