Portefeuilles

Leer hoe je portefeuille wordt samengesteld

Opbouw

Krijg een beter rendement op je spaargeld door je geld te beleggen in indexfondsen.

Je beleggingen worden beheerd door NNEK en deze pagina laat zien hoe de portefeuilles zijn opgezet. Merk op dat deze kunnen veranderen tegen de tijd dat je klant wordt.

Elke belegger is uniek in zijn:

 • financiële doelen,
 • beleggingshorizon,
 • financiële situatie,
 • houding tegenover risico

NNEK heeft meerdere portefeuilles opgezet die beschikbaar zijn via de Curvo app, elk geoptimaliseerd voor een bepaald type belegger. Als je je aanmeldt, krijg je een reeks vragen om je te leren kennen en te leren wat voor type belegger je bent. Op basis van je antwoorden matcht NNEK je met de beste portefeuille.

Je financiële situatie en doelen (en zelfs je houding tegenover risico's) kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom wordt dit proces regelmatig herhaald om ervoor te zorgen dat je beleggingsstrategie altijd afgestemd blijft op jou en je behoeften.

Assetallocatie

Een van de kernprincipes is om alleen te beleggen in activa die algemeen bekend zijn, die de tand des tijds hebben doorstaan en waarvan wordt voorspeld dat ze de komende decennia een aanzienlijk rendement zullen opleveren. Concreet bestaan de portefeuilles alleen uit indexfondsen die beleggen in aandelen en obligaties.

Waarom aandelen?

Aandelen zijn de belangrijkste motoren voor rendement. Door de decennia heen zijn bedrijven over de hele wereld blijven innoveren en daardoor solide winsten blijven opleveren voor hun beleggers. Wereldwijde aandelen hebben de afgelopen 120 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,2% behaald, en dat is na inflatie [1]. Er is geen teken dat deze trend zal stoppen: de drang om te creëren en te innoveren is een aangeboren eigenschap van de mens.

Er is echter geen gratis lunch bij beleggen. Hogere opbrengsten gaan altijd gepaard met hogere risico's. In de financiële wereld vertaalt dit risico zich in grotere schommelingen in de koersen van aandelen. Ze kunnen heel snel op en neer gaan, soms wel 45% in een goed jaar zoals 1999, maar ook zo laag als -40% tijdens een "once in a lifetime" crisis zoals in 2008. In financieel jargon zeggen we dat aandelen zeer volatiel zijn.

Om de schommelingen van aandelen tegen te gaan, worden obligaties gebruikt.

Waarom obligaties?

Een obligatie is zoiets als geld lenen aan een bedrijf of overheid. Je geeft ze nu geld en ze beloven je later terug te betalen met een beetje extra als dank.

Terwijl aandelen erg opwindend zijn (en beangstigend wanneer ze scherp dalen), zijn obligaties erg saai. Ze schommelen niet zo erg. Maar dat betekent dat hun rendement lager is, namelijk gemiddeld 2,0% per jaar [1]. Een van de manieren waarop obligaties in je portefeuille worden gebruikt is dus om de volatiliteit van aandelen te temperen. Portefeuilles met meer obligaties in verhouding tot aandelen zijn beter geschikt voor beleggers met een lagere risicobereidheid.

Behalve hun rol van stabilisator van een portefeuille, zijn obligaties ook geweldige diversifiers. Het blijkt dat vaak wanneer aandelen dalen, obligaties stijgen, en omgekeerd. Dus de verliezen van de ene soort activa kunnen gedeeltelijk gecompenseerd worden door de winsten van de andere. In finance speak zeggen we dat er weinig correlatie is tussen aandelen en obligaties.

Aandelen en obligaties combineren in een portefeuille

De verhouding tussen aandelen en obligaties in een portefeuille wordt gebruikt als een knop om de mate waarin de portefeuille fluctueert te wijzigen. Wanneer meer aandelen worden toegevoegd ten koste van obligaties, wordt de portefeuille risicovoller. Maar als gevolg daarvan krijg je een hoger verwacht rendement op de lange termijn. Omgekeerd geldt dat het vervangen van een deel van de aandelen door obligaties je portefeuille minder volatiel maakt, maar ook het verwachte rendement ervan verlaagt.

Keuze van indexen

Bij de keuze van de indexen wordt het meeste belang gehecht aan:

 • eenvoud
 • diversificatie over landen en regio's
 • diversificatie over sectoren en industrieën
 • weging naar marktkapitalisatie
 • uitsluiting van bedrijven die destructief zijn voor de planeet

Aandelenindexen

Er werden twee aandelenindexen gekozen:

 • FTSE Developed All Cap Choice index. De index is gebaseerd op de FTSE Developed All Cap index en omvat 4.776 ondernemingen in 26 landen die als "ontwikkelde" markten worden beschouwd (Verenigde Staten, Japan, Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland...). Niet opgenomen zijn ondernemingen die actief zijn in niet-hernieuwbare energie, zedenproducten en wapens.
 • FTSE Emerging All Cap Choice index. Deze index is gebaseerd op de FTSE Emerging All Cap index. Hij bestaat uit 2.728 bedrijven van alle groottes uit de 24 landen die door FTSE als "opkomende" markten worden aangemerkt. Tot deze landen behoren onder meer China, Taiwan, India en Brazilië. Ondernemingen die actief zijn in niet-hernieuwbare energie, zedenproducten en wapens zijn eveneens uitgesloten.

De combinatie van de twee indexen vertegenwoordigt 7.504 bedrijven die verspreid zijn over 40 landen.

Obligatie indexen

De rol van de obligaties in de portefeuilles is om te stabiliseren met staatsobligaties en te diversifiëren met bedrijfsobligaties.

Er zijn drie obligatie-indexen geselecteerd:

 • Bloomberg Global Aggregate Corporate index. De index bestaat uit obligaties van bedrijven van over de hele wereld die voldoen aan de United Nations Global Compact (UNGC) principes. Verder worden obligaties van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens of tabaksproducten uitgesloten.
 • Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond index. De index is samengesteld uit staatsobligaties van de landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen (Frankrijk, Italië, België, etc...).
 • Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year index. Deze index is vergelijkbaar met de Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond index en volgt staatsobligaties in euro. Hij belegt echter alleen in kortlopende obligaties met een looptijd van minder dan een jaar.

Keuze van fondsen

Als de indexen eenmaal gekozen zijn, moeten fondsen worden gevonden die ze toepassen. Bij de selectie worden verschillende criteria gehanteerd:

 • Prijs. Fondsaanbieders vragen een jaarlijkse vergoeding voor het beheren van het fonds. Natuurlijk geldt: hoe lager, hoe beter!
 • Belastingen. Er zijn verschillende belastingen betrokken bij beleggen. Er wordt gekozen voor fondsen die de belastingen voor je verlagen.
 • Uitkering van dividenden. De portefeuilles bestaan uitsluitend uit accumulerende fondsen omdat ze fiscaal voordelig zijn voor de Belgische belegger wanneer hij een buy-and-hold strategie toepast.
 • Beheerd vermogen. Grotere fondsen lopen minder kans om gesloten te worden.
 • Replicatie. Fondsen die hun activa synthetisch repliceren, stellen je bloot aan tegenpartijrisico. Daarom werden alleen fysiek gerepliceerde fondsen geselecteerd.

Op grond hiervan werden de volgende fondsen uitgekozen:

Index
Fondsuitgever
Totale kostenratio (TER)
ISIN
FTSE Developed All Cap Choice
Vanguard
0.20%
FTSE Emerging All Cap Choice
Vanguard
0.25%
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond
Vanguard
0.06%
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year
Amundi
0.05%
Bloomberg Global Aggregate Corporate
iShares (BlackRock)
0.14%
separator

Portefeuilles

Wat voor type belegger je ook bent, er is een portefeuille voor je.

Er zijn vijf verschillende portefeuilles die worden aangeboden door NNEK, elk passend bij een ander type belegger. Ze gaan in volgorde van meest risicovol (maar hoogste verwachte rendement) naar minst risicovol:

Growth

Index
Fonds ISIN
Verhouding
FTSE Developed All Cap Choice
IE00B5456744
80.0%
FTSE Emerging All Cap Choice
IE00BKV0W243
20.0%

Energetic

Index
Fonds ISIN
Verhouding
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond
IE00BFPM9W02
18.0%
Bloomberg Global Aggregate Corporate
IE00BJN4RG66
12.0%
FTSE Developed All Cap Choice
IE00B5456744
56.0%
FTSE Emerging All Cap Choice
IE00BKV0W243
14.0%

Smooth

Index
Fonds ISIN
Verhouding
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond
IE00BFPM9W02
30.0%
Bloomberg Global Aggregate Corporate
IE00BJN4RG66
20.0%
FTSE Developed All Cap Choice
IE00B5456744
40.0%
FTSE Emerging All Cap Choice
IE00BKV0W243
10.0%

Calm

Index
Fonds ISIN
Verhouding
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond
IE00BFPM9W02
32.5%
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year
LU2531807738
9.5%
Bloomberg Global Aggregate Corporate
IE00BJN4RG66
28.0%
FTSE Developed All Cap Choice
IE00B5456744
24.0%
FTSE Emerging All Cap Choice
IE00BKV0W243
6.0%

Protective

Index
Fonds ISIN
Verhouding
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond
IE00BFPM9W02
35.0%
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year
LU2531807738
16.0%
Bloomberg Global Aggregate Corporate
IE00BJN4RG66
34.0%
FTSE Developed All Cap Choice
IE00B5456744
12.0%
FTSE Emerging All Cap Choice
IE00BKV0W243
3.0%
separator

Portefeuille-analyse

De cijfers en statistieken achter je portefeuilles.

Risico kwantificeren

Bij beleggen is de afweging tussen risico en rendement onvermijdelijk. Elk van de portefeuilles vertoont een ander risicogedrag. De Growth-portefeuille heeft bijvoorbeeld een hoger verwacht rendement, maar dit gaat gepaard met een hoger risico. Hiermee wordt rekening gehouden bij het samenstellen van de juiste portefeuille.

Zoals we hierboven hebben gezien, vertaalt een hoger risico zich in grotere fluctuaties. Hoe kan deze volatiliteit worden geanalyseerd? Eén manier is door te kijken naar de maximale waardedaling die een portefeuille in een bepaald jaar kan ondergaan.

Door het verleden te bestuderen, kan een idee worden verkregen van het toekomstige gedrag van een portefeuille. In de grafiek hieronder geven we het maximale jaarlijkse verlies weer dat de portefeuilles kunnen vertonen. Omdat de toekomst onzeker is, moet je uitgaan van een bepaald betrouwbaarheidsbereik. Voor de meeste jaren zal Smooth bijvoorbeeld nooit meer dan 10% dalen.

Als je meer over deze analyse wilt weten, graven we dieper in onze berekeningen op Backtest.

Verwacht maximaal jaarlijks verlies (95% betrouwbaarheid) op basis van het Capital Asset Pricing Model (uit Backtest)

Minimale beleggingsperiodes

In de vorige paragraaf zagen we dat risicovollere portefeuilles grotere verliezen kunnen lijden. Daarom hebben volatielere portefeuilles een langere beleggingstijd nodig om de kans op een positief rendement te vergroten. Voor elke portefeuille is er een aanbevolen minimale periode dat je belegd blijft om een goede kans te hebben op een positief rendement aan het eind:

 • Protective: minstens 5 jaar
 • Calm: minstens 5 jaar
 • Smooth: minstens 7 jaar
 • Energiek: minstens 9 jaar
 • Growth: minstens 12 jaar

Voorspellingen

Hieronder zijn de toekomstige prestaties voor elke portefeuille geschat. Deze voorspellingen zijn berekend aan de hand van het historische verwachte rendement en de volatiliteit van elk fonds in een portefeuille. Verder:

 • De simulaties gaan uit van een initiële belegging van € 2.000 die 30 jaar wordt aangehouden.
 • De simulaties houden rekening met de beheervergoeding.
 • De portefeuilles worden opnieuw in evenwicht gebracht telkens wanneer een van de fondsen 5% uit balans is.

Vanwege de onzekerheid van de toekomst werden voor elke portefeuille vijf scenario's in kaart gebracht: geweldig, goed, gemiddeld, slecht en zeer slecht.

Growth

Prognose van een investering van €2.000 in de Growth-portefeuille (van Backtest)

Energetic

Prognose van een investering van €2.000 in de Energetic-portefeuille (van Backtest)

Smooth

Prognose van een investering van €2.000 in de Smooth-portefeuille (van Backtest)

Calm

Prognose van een investering van €2.000 in de Calm-portefeuille (van Backtest)

Protective

Prognose van een investering van €2.000 in de Protective-portefeuille (van Backtest)

Vergelijking

In de tabel hieronder worden de jaarlijkse rendementen voor elke portefeuille en elk scenario vergeleken. De rendementen houden rekening met de beheervergoeding.

Portefeuille
Geweldig
Goed
Gemiddeld
Slecht
Zeer slecht
Growth
10.9%
8.2%
5.1%
2.0%
-0.9%
Energetic
8.4%
6.7%
4.4%
2.1%
0.4%
Smooth
6.7%
5.3%
3.8%
2.2%
0.6%
Calm
5.0%
3.9%
2.9%
1.9%
0.8%
Protective
3.8%
3.0%
2.3%
1.6%
0.9%

Hoe worden de prognoses berekend

Monte-Carlo simulaties werden gebruikt om bovenstaande voorspellingen te genereren. Met deze techniek werden 600 unieke scenario's gegenereerd voor elke portefeuille. Dit geeft een statistische basis van de verdeling van de mogelijke rendementen. Uit deze analyse werden de vijf bovenstaande scenario's gehaald: geweldig, goed, gemiddeld, slecht en zeer slecht.

separator

Toezicht

Het beheer van je beleggingen wordt door NNEK gedaan en is een doorlopend proces.

Herbalancering

De portefeuilles worden wekelijks gecontroleerd om te zien of ze nog steeds in overeenstemming zijn met de beoogde asset allocatie. Er wordt opnieuw gebalanceerd als een van de activa 5% uit balans is.

Toezicht op de fondsen

De fondsen in de portefeuilles worden regelmatig gecontroleerd en herzien. Een fonds kan vervangen worden door een beter of goedkoper alternatief.

Bovendien moet elk fonds steeds aan de duurzaamheidscriteria voldoen. Dit betekent dat een fonds waarvan de duurzaamheidsnormen niet aan de criteria voldoen, vervangen kan worden.

In overeenstemming met je doelstellingen en situatie

Elk jaar wordt gecontroleerd of je portefeuille nog steeds is afgestemd op je behoeften en financiële doelen. Via de app kun je het ook delen als je levenssituatie verandert: promotie, aankoop van een huis, kinderen, enz. Je portefeuille wordt dan aangepast. 

Levenscyclus van beleggers

Naarmate je ouder wordt en dichter komt bij het bereiken van je financiële doelen (bijvoorbeeld je pensioen), moet het risiconiveau van je portefeuille worden aangepast. Dit zal een constant proces zijn gedurende het hele traject.

separator

Vragen

Wie beheert mijn beleggingen?

Je beleggingen worden beheerd door NNEK. Zij laten al sinds 1986 het vermogen van hun klanten in Nederland groeien en hebben een vergunning als beleggingsonderneming van de AFM, de Nederlandse financiële toezichthouder.

Kan ik kiezen waarin ik beleg?

Nee. Je investeringen worden gedaan volgens de principes die hierboven zijn beschreven.

Als je actief wilt kiezen waarin je belegt, raden wij je aan een rekening te openen bij een broker.

Hoe veilig is mijn geld?

Veiligheid is van vitaal belang. Wij raden je aan meer te lezen over hoe de veiligheid van je beleggingen wordt gewaarborgd.

Kan ik de evolutie van mijn beleggingen volgen?

Dat kan zeker. Je hebt 24/7 toegang via de app.

Hoeveel kost het?

Het kost een jaarlijkse vergoeding tussen 0,6% en 1%. Bekijk de details.

separator

Referenties

[1] "Aandelen blijven op lange termijn de beste financiële belegging, vóór obligaties en rekeningen. In de afgelopen 120 jaar leverden wereldwijde aandelen een geannualiseerd reëel (d.w.z. na inflatie) rendement op van 5,2% tegenover 2,0% voor obligaties en 0,8% voor rekeningen."(www.credit-suisse.com)

Startscherm van de Curvo-app

Ik wil in deze portefeuilles beleggen.