Privacybeleid voor de website

Welke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt

Door de website van Curvo te bezoeken, kunnen we wat gegevens verzamelen. Als je een overzicht wilt krijgen van Curvo's privacy beleid voor onze app, ga dan hierheen.

Curvo SRL ("Curvo" of "wij") stelt de website ter beschikking voor informatieve en educatieve doeleinden. Niets op de website van Curvo is bedoeld als, of moet worden opgevat als, beleggingsadvies van ons.

We werken de Curvo-website regelmatig bij, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie of het materiaal op de website actueel of nauwkeurig is of dat de producten of diensten die op Curvo worden aangeboden beschikbaar zijn. We kunnen de materialen die op de website worden gepubliceerd op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, maar we zullen de nieuwe diensten hieronder publiceren. Vraag ons([email protected]) om uitleg als je iets niet begrijpt.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Curvo is de gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens die we ontvangen in verband met onze app. Curvo is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft haar maatschappelijke zetel te Quai Paul Verlaine 2, Boîte 2, 6000 Charleroi, België.

Curvo heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en dat is Yoran Brondsema. Als je vragen hebt over ons gebruik van je persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen en verwerken de volgende informatie wanneer je de website van Curvo bezoekt:

  1. Apparaatinformatie: het apparaat dat je gebruikt, met inbegrip van je IP-adres en informatie over het besturingssysteem, platform en versie.
  2. Gebruiksgegevens: de datum en tijd waarop je Curvo's website bezoekt, de gebruikspatronen, verkeersgegevens en logs.
  3. Andere persoonlijke informatie: alle andere informatie die met Curvo gedeeld wordt via e-mail of via onze in-app chat.

Hoe we je persoonlijke gegevens beschermen

Curvo heeft passende technische maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingen zijn bedoeld om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Dit omvat de versleuteling van communicatie via SSL, de versleuteling van informatie tijdens opslag, firewalls en toegangscontroles.

Alle teamleden en contractanten van Curvo, die in onze opdracht toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en we gebruiken toegangscontroles om de toegang te beperken tot personen die die toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden en taken.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Wij verzamelen, gebruiken, onthullen en verwerken je persoonsgegevens op een andere manier die nodig is voor de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden of zoals toegestaan door de regels voor gegevensbescherming. Als wij persoonsgegevens nodig hebben voor een doel dat niet overeenstemt met de in dit privacybeleid aangegeven doelen, stellen wij je op de hoogte van het nieuwe doel en vragen, indien nodig, om je toestemming om persoonsgegevens voor de nieuwe doelen te verwerken.

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang je toegang hebt tot de Curvo app en er gebruik van maakt. In elk geval bewaren we je persoonsgegevens en houden we je profiel actief tot je, of onder uitzonderlijke omstandigheden, onze klantrelatie met je beëindigt. Nadat onze klantrelatie met jou is beëindigd, bewaren we je persoonsgegevens nog een beperkte periode.

Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en wettelijke voorschriften.

Je rechten

Volgens de GDPR heb je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

  1. Recht op toegang: je kunt bevestiging krijgen over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt, maar ook een kopie van de persoonsgegevens die we over je bijhouden.
  2. Rectificatie: je kunt ons vragen onnauwkeurige persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
  3. Wissen: het staat je vrij ons te vragen persoonlijke informatie te wissen waarvoor we niet langer een wettelijke grond hebben om die te verwerken.
  4. Beperking: je kunt ons vragen om bepaalde persoonsgegevens als beperkt te markeren terwijl klachten worden opgelost.
  5. Portabiliteit: je kunt ons vragen de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt en die wij nog over je bewaren elektronisch aan een derde partij door te geven.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. U hoeft alleen maar uw verzoek te specificeren en aan te geven op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft.

Als je niet tevreden bent met hoe we je antwoorden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt een klacht indienen (in het Frans, Nederlands of Duits) via hun website.

Derde partijen waarmee we samenwerken

Analytics

Plausible (Plausible): we verzamelen verschillende gegevens van je apparaat bij het verkennen van de website van Curvo. We verwerken gebruiksgegevens om te zien hoe je Curvo bekijkt en onze dienstverlening dienovereenkomstig te verbeteren.

Plaats van verwerking: Europa 🇪🇺

Privacybeleid

Hulp, communicatie en chat

Calendly (Calendly LLC): met deze dienst kun je, als bezoeker van Curvo's website, een tijd plannen om met een van de oprichters te chatten. Je kunt direct vanaf onze website een tijd boeken via hun ingebedde formulier. Ze verzamelen je email adres als je een tijd boekt.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten 🇺🇸

Privacybeleid

Sutori (HSTRY LTD.): met deze dienst kunnen we interactieve inhoud toevoegen in de vorm van verticale presentaties die je op onze website bekijkt. We verzamelen browsing en gebruiksgegevens binnen de app.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten 🇺🇸

Privacybeleid

Sociale media

Instagram Widget (Facebook Ireland Ltd): we tonen het logo van Instagram op onze website, maar ook als we berichten en inhoud van Instagram insluiten.

Plaats van verwerking: Europa 🇪🇺

Privacybeleid

Soundcloud (Soundcloud Inc.): bij sommige van onze artikelen voegen we audio interviews in. Deze worden geüpload met Soundcloud's audiofunctie. Ze houden gebruiksgegevens bij.

Plaats van verwerking: Europa 🇪🇺

Privacybeleid

Twitter (Twitter Inc.): op onze website en op sommige van onze webpagina's staat de knop "Mogelijkheid tot tweeten". Hieruit kunnen ze gebruiksgegevens afleiden.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten 🇺🇸

Privacybeleid

Hosting

Webflow (Webflow): deze website wordt gehost op Webflow.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten 🇺🇸

Privacybeleid

Toepasselijk recht 🇧🇪

De website en de voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die uit de website voortvloeien.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2022.