Beleggen is een belangrijke beslissing

Wij nemen de veiligheid van je beleggingen ernstig.

Alles wat we doen
om je geld veilig te houden.

Gereglementeerd door de financiële autoriteiten

Je beleggingen worden beheerd door NNEK, een Nederlandse beleggingsonderneming. NNEK heeft een vergunning van de Nederlandse toezichthouder (AFM).

Curvo golven als een cirkel
Curvo golven wijzen naar boven en rechts

Je beleggingen zijn veilig tegen een faillissement

Noch Curvo noch NNEK bewaren je beleggingen. Voor je veiligheid en gemak worden ze bewaard door de custodian, die een aparte en onafhankelijke entiteit is.

Dit zorgt ervoor dat je al je beleggingen behoudt in het geval Curvo of NNEK failliet zou gaan.

Geen euro kan verloren gaan

Al je geld wordt belegd via het systeem van deelaandelen dat door de custodian wordt aangeboden.

Curvo golven als een cirkel
Curvo golven wijzen naar boven en rechts

Beleg in de beste fondsen

Je geld wordt alleen geïnvesteerd in fondsen van Vanguard, iShares (van BlackRock) en Amundi.

Je bent beschermd door de Europese beleggerscompensatieregeling

Deze regeling zorgt ervoor dat je vermogen tot 20.000 euro wordt beschermd, als laatste redmiddel tegen fraude of verduistering.

Curvo golven als een cirkel
Curvo golven wijzen naar boven en rechts

Neem je geld op wanneer je wilt

Geen lange termijn contracten, geen boetes, geen kosten om te vertrekken...

Jij hebt de controle.

Beveiligd inloggen via itsme

Het gebruik van itsme zorgt ervoor dat alleen jij ooit toegang kunt krijgen tot je account.

Curvo golven als een cirkel
separator

Zit je met de volgende vragen?

Wie is NNEK?

NNEK (voluit Noord-Nederlands Effektenkantoor) is een Nederlandse vermogensbeheerder die jouw beleggingen beheert. Ze laten al sinds 1986 het vermogen van hun klanten in Nederland groeien en hebben een vergunning als beleggingsonderneming van de AFM, de Nederlandse financiële toezichthouder.

Wat is de relatie tussen NNEK en Curvo?

NNEK (voluit "Noordnederlands Effektenkantoor") beheert je beleggingen. Curvo is een handelsnaam van NNEK en verzorgt de app.

Wie bezit mijn vermogen?

Zoals hierboven vermeld, houden Curvo noch NNEK je beleggingen. Dit zorgt ervoor dat je vermogen volledig beschermd is in het geval dat een van ons de deuren sluit.

In plaats daarvan worden je beleggingen bewaard door de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. Deze custodian wordt weliswaar beheerd door NNEK, maar is een geheel aparte juridische entiteit. Haar enige taak is het beheren en beschermen van je beleggingen. Volgens de wet mag zij geen commerciële activiteiten verrichten. Ze staat onder toezicht van een onafhankelijk bestuur, en onder toezicht van zowel de AFM (de Nederlandse financiële toezichthouder) als de DNB (de Nederlandse nationale bank), die ervoor zorgen dat het aan al zijn wettelijke verplichtingen tegenover jou voldoet.

Leer meer over hoe de custodian je beleggingen beschermt.

Hoe werkt de Europese regeling voor de bescherming van beleggers?

Het voornaamste doel van het Europese regelgevingskader voor beleggingsondernemingen is consumenten zoals jezelf te beschermen. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat:

  • er een scheiding is tussen jouw beleggingen en die van de beleggingsonderneming<br>
  • je vermogen wordt bewaard door een afzonderlijke entiteit (de bewaarder of "custodian")
  • mogelijke onregelmatigheden vroegtijdig ontdekt worden dankzij streng toezicht

Voordat de EU het Europees beleggersbeschermingsstelsel invoerde, waren er gevallen waarin frauduleus gedrag van beleggingsondernemingen onopgemerkt bleef en klanten verlies leden. Het stelsel beschermt tot 20 000 euro van je beleggingen tegen fraude en verduistering, en het geldt voor alle Europese klanten van een beleggingsonderneming, dus ook voor jou. Beleggen op de aandelenmarkt houdt een risico in aangezien beleggingen kunnen stijgen en dalen en deze regeling dekt geen verliezen als gevolg van een marktdaling.

Meer informatie op de website van de AFM (Nederlandse toezichthouder)<br>

Leer hoe je geld wordt belegd

Ontdek wat er achter de schermen gebeurt