Marta Ziosi is een Junior Teaching Fellow aan het University College Maastricht en mede-oprichter van AI for People. Ze wil beginnen met beleggen om te sparen voor haar pensioen, maar weet niet zeker of dit nu het juiste moment is. Ze is bang dat ze een groot deel van haar investeringen verliest als een financiële crash snel toeslaat. Is haar angst gerechtvaardigd? Kan ze beter te wachten tot na de volgende crisis om te beginnen met beleggen? Of kan ze beter vandaag beginnen, ongeacht?

De economie werkt in cycli

De wereldeconomie werkt in cycli. Groeiperioden eindigen altijd in een plotselinge daling, waarna de economie weer aantrekt en de cyclus opnieuw begint. Dit patroon is tijdens de afgelopen decennia steeds opnieuw waargenomen.

De onderstaande grafiek laat zien hoe de aandelenmarkt reageert op deze cycli.

Jaarlijkse rendementen van MSCI World-index

We kunnen meerdere langere periodes zien waarbij het rendement negatief wordt. Deze periodes komen overeen met recessies veroorzaakt door het einde van een cyclus. Een negatief rendement is slecht; het betekent dat we geld verliezen.

De financiële crisis van 2008-2009 is ook duidelijk zichtbaar. Toen nieuwsverslagen deze periode vastlegden als een van de ergste crisissen in de recente geschiedenis, hadden ze gelijk. Aandelenmarkten daalden met bijna 50%!

Investeren vlak voor een crisis

Laten we, om de vraag van Marta te beantwoorden, kijken wat er met onze beleggingen zou zijn gebeurd als we in oktober 2007, vlak voor de financiële crisis van 2007-2008, waren begonnen met beleggen. Dat is het moment waarop de aandelenmarkt een piek bereikte en onmiddellijk daarna begon te tuimelen.

Laten we ons voorstellen dat het oktober 2007 is en we besluiten om te gaan sparen voor ons pensioen door elke maand €100 te investeren in de aandelenmarkt. In dit scenario gaan we niet in individuele aandelen beleggen, maar in de markt als geheel door te beleggen in de MSCI World-index. Je kan meer lezen over deze manier van beleggen, passief beleggen genaamd, in “Waarom je je spaargeld passief moet beleggen”. Maar maakt u zich geen zorgen als je niet weet wat een index is. Het enige dat je moet weten, is dat de MSCI World-index kan worden gebruikt om de aandelenmarkt als geheel te vertegenwoordigen.

Simulatie voor €100 aan maandelijkse investeringen in MSCI World, vanaf oktober 2007

De rode lijn is onze totale bijdrage. Het is een rechte lijn omdat we elke maand hetzelfde bedrag investeren, d.w.z. €100. De blauwe lijn is de waarde van onze beleggingen en de schommelingen volgen de aandelenmarkt.

Zoals verwacht, bevindt de blauwe lijn zich bij het begin onder de rode lijn. We hebben tenslotte gelijk aan het begin van de crisis en de aandelenkoersen dalen elke dag. Het duurt echter niet lang voordat we winst gaan maken. We staan ​​de laatste keer negatief in september 2011, wanneer de blauwe lijn onder de rode lijn komt, maar sindsdien maken we winst. Ten slotte is de totale waarde van onze beleggingen in april 2019 €23,921 voor een totaal belegging van €13,900. Dat is een winst van 72%!

Herstel is snel

In de bovenstaande simulatie zijn we begonnen met investeren vlak voor het begin van de crisis. Dit is op het meest ongunstige moment. De financiële crisis van 2008 was de ergste crash van de afgelopen decennia en zelfs toen duurde het slechts vier jaar om onze initiële investeringen te recupereren. Vier jaar lijkt misschien lang. Wanneer je echter voor je pensioen belegt, ben je van plan uw beleggingen 30 jaar of langer te behouden. Dit geeft voldoende tijd om te herstellen. Bij het sparen voor je pensioen is vier jaar slechts een kleine bult in de weg.

De onderstaande grafiek toont dezelfde simulatie, maar voor iemand die op het punt staat met pensioen te gaan en sinds 1979 investeert. Deze persoon heeft elke maand op dezelfde manier €100 geïnvesteerd.

Simulatie voor € 100 maandelijkse investeringen in MSCI World, vanaf 1979

De financiële crisis van 2008 had ook voor deze persoon een negatief effect, maar het totale rendement is nog steeds zeer positief. Ze droeg € 48,000 bij gedurende haar hele werkzame leven, een bedrag dat is gestegen tot €375,208 tegen de tijd dat ze met pensioen gaat. Wat een geweldige manier om met pensioen te beginnen!

Er zijn kosten verbonden aan het wachten

Bedenk dat we in de eerste simulatie het worst-case scenario hebben gesimuleerd en direct voor de crash zijn begonnen met beleggen. Naar alle waarschijnlijkheid zal een crisis volgende maand niet beginnen. De economie is in feite extreem complex en de afhankelijkheid van zoveel variabelen maakt het voor een persoon bijna onmogelijk om te voorspellen wanneer de volgende recessie zal beginnen.

Maar er zijn opportuniteitskosten verbonden aan het wachten. Elke dag dat je geld op een spaarrekening staat in plaats van belegd in de markten, mis je de mogelijkheid om winst te maken.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je besluit te wachten tot de volgende recessie begint met beleggen. Laten we zeggen dat dit over vijf jaar gebeurt, in 2024. Met een gemiddeld jaarlijks rendement van 7% wordt verwacht dat je tegen die tijd een rendement van ten minste 35% hebt behaald. In de veronderstelling dat de rente op je spaarrekening 0.5% blijft, is het rendement van je spaarrekening slechts 2.5%. Dat is veel rendement om te missen.

Daarom is vandaag beleggen de meest rationele beslissing die ja kan maken, omdat betrouwbare informatie ontbreekt die voorspelt wanneer de volgende crisis toeslaat.

Samenvatting

Marta stelde een goede vraag. Veel mensen die willen beginnen met beleggen, vragen zich af hoe ze moeten omgaan met een financiële crash. Aan de hand van historische gegevens hebben we aangetoond dat je zelfs in een crisis sterk kunt blijven presteren door passief te beleggen.

De geschiedenis leert ons dat de economie na elke recessie snel herstelt. Als je jong bent en spaart voor pensioen, is een recessie slechts een kleine tegenvaller. Uiteindelijk zul je nog steeds een uitstekende winst maken, zelfs als je begint te investeren vlak voordat een crisis toeslaat.

Elke dag dat je spaargeld niet is belegd, mis je winsten. Aangezien niemand weet wanneer de volgende crisis toeslaat, begin je liever vandaag dan morgen met beleggen.