Veel beleggers zien het belang van het herbalanceren van hun ETF-portefeuille over het hoofd. Maar daardoor lopen deze beleggers rendement mis! Herbalanceren is essentieel voor een gezonde ETF portefeuille en wij leggen uit waarom. We laten je ook zien hoe je in de praktijk kunt herbalanceren en hoe belangrijk het is om een herbalanceringsstrategie te kiezen en je daaraan te houden.

Wat is herbalanceren?

Als je portefeuille meerdere ETF's bevat, ontwikkelen ze zich allemaal anders. Daardoor worden de ETF's na verloop van tijd anders verdeeld dan oorspronkelijk gewenst. Herbalanceren betekent het verkopen en kopen van delen van de ETF's in je portefeuille om terug te keren naar de oorspronkelijke verdeling.

Stel bijvoorbeeld dat je een passieve portefeuille opzet, waarbij je 60% toewijst aan een aandelen ETF en 40% aan een obligatie-ETF. Na verloop van tijd, als aandelen het beter doen dan obligaties, kan je portefeuille eindigen met een toewijzing van 70% aan de aandelen ETF en slechts 30% aan de obligatie-ETF. Om het evenwicht te herstellen verkoop je een deel van je aandelen ETF en koop je de obligatie-ETF erbij, om terug te keren naar je oorspronkelijke 60/40 toewijzing.

Waarom je je portefeuille opnieuw in evenwicht moet brengen

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om je portefeuille van tijd tot tijd opnieuw in balans te brengen:

 • Herbalanceren brengt je portefeuille terug naar het risiconiveau dat past bij je financiële doelen
 • Herbalanceren leidt tot hogere rendementen
 • Herbalanceren zorgt voor discipline
 • Herbalanceren is een kans om je aan te passen aan verandering

Herbalanceren brengt je portefeuille terug naar het risiconiveau dat past bij je financiële doelen

Stel dat de 60/40 portefeuille in het voorbeeld hierboven, met 60% geïnvesteerd in een aandelen ETF en 40% in een obligatie-ETF, de juiste portefeuille voor jou is. Het heeft een verwacht rendement dat hoog genoeg is om je financiële doelen te bereiken en met een risico dat overeenkomt met het risico dat je bereid bent te nemen.

Na verloop van tijd is de kans groot dat het uiteindelijk naar een 70/30 allocatie gaat. Aandelen ETF's hebben immers de neiging om sneller te groeien dan obligatie-ETF's. Maar de 70/30 portefeuille heeft een ander rendement-risico profiel: hij heeft een hoger verwacht rendement, maar ook een hoger risico. Je portefeuille past niet meer bij jou en je behoeften. Je moet herbalanceren.

De 70/30 portefeuille heeft een ander rendement-risicoprofiel dan een 60/40 portefeuille
De 70/30 portefeuille heeft een ander rendement-risicoprofiel dan een 60/40 portefeuille (van Backtest)

Herbalanceren leidt tot hogere rendementen

Als je je portefeuille herbalanceert, verkoop je de ETF's die beter presteerden en koop je meer van de ETF's die het niet goed deden. Dus in wezen verkoop je hoog en koop je laag. En dit leidt tot een hoger rendement op je portefeuille dan wanneer je niet rebalanceert. Als we de prestaties van de 60/40 portefeuille uit het verleden analyseren, zien we dat elke 3 jaar herbalanceren leidde tot een 0,37% hoger rendement per jaar vergeleken met helemaal niet herbalanceren.

Herbalanceren zorgt voor discipline

Regelmatig herbalanceren bevordert een discipline die emotioneel gedreven beleggingsbeslissingen helpt voorkomen. Zoals we hieronder zullen zien, is het een systematische aanpak die kan voorkomen dat je impulsieve beslissingen neemt op basis van een markthype of paniek.

Herbalanceren is een kans om je aan te passen aan verandering

Soms kunnen je financiële situatie, doelen of risicotolerantie veranderen. Herbalanceren biedt een kans om je portefeuille opnieuw te evalueren en de nodige aanpassingen te doen.

Hoe vaak herbalanceren

Over het algemeen is het beter om minder vaak te herbalanceren dan te vaak. Jaarlijks of elke 2 jaar herbalanceren is een goede richtlijn.

De twee meest voorkomende strategieën voor herbalancering zijn:

 • Periodiek herbalanceren: Je herbalanceert met vaste intervallen, bijvoorbeeld elke 6 maanden, of elk jaar...
 • Herbalanceren op basis van drempels: Je rebalanceert als een van de ETF's in je portefeuille een bepaald percentage uit balans raakt, bijvoorbeeld 5%.

Liever minder vaak herbalanceren

Herbalanceren betekent handelen en handelen is niet gratis. Het kopen en verkopen van ETF's brengt kosten met zich mee in de vorm van broker vergoedingen en mogelijk belastingen, afhankelijk van je lokale belastingstelsel. Belgische ETF-beleggers moeten bijvoorbeeld een beurstaksup: a tussen 0,12% en 1,32% (TOB) betalen voor elke aankoop. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat herbalanceren geen excuus wordt om te veel te handelen. Het is beter om minder vaak te herbalanceren en je te houden aan de strategie die je voor jezelf hebt opgesteld. Als je hebt besloten om elke 2 jaar te herbalanceren, herbalanceer dan niet al na 6 maanden. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat de emotionele mens in ons liever actie onderneemt dan niets te doen!

Hoe werkt herbalanceren op basis van leeftijd?

Naarmate je ouder wordt en dichter bij het bereiken van je financiële doelen komt, vermindert het risico dat je kunt nemen. Een jong iemand met een beleggingshorizon van 30 jaar kan het zich veroorloven om veel risico te nemen. Maar iemand die over 5 jaar met pensioen gaat, kan dat niet en moet kiezen voor een conservatievere portefeuille.

Daarom moet het risicoprofiel van je portefeuille verschuiven naarmate je ouder wordt. Concreet: terwijl de ideale portefeuille van een jonge 20-jarige misschien voor 90% uit aandelen en voor 10% uit obligaties bestaat, zouden ze tegen de tijd dat ze 40 zijn misschien op een 60/40 portefeuille moeten zitten. Rebalancing biedt dan een moment om hierover na te denken en het risicoprofiel van de portefeuille zo nodig aan te passen.

Herbalanceringsstrategieën voor je portefeuille simuleren

Je kunt herbalanceringssimulaties uitvoeren voor je portefeuille in Backtest, de backtesting tool die is gebouwd voor de Europese ETF-belegger. Selecteer gewoon de ETF's in je portefeuille en je kunt zien hoe deze in het verleden heeft gepresteerd onder verschillende herbalanceringsstrategieën (e-mail ons op [email protected] als je je ETF niet kunt vinden!). Maar let op: dat een bepaalde herbalanceringsstrategie in het verleden de beste was, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het in de toekomst ook de beste zal zijn!

Simulaties van herbalanceringsstrategieën op Backtest voor de 60/40 portefeuille
Simulaties van herbalanceringsstrategieën op Backtest voor de 60/40 portefeuille (van Backtest)

Hoe je je portefeuille opnieuw in balans brengt

Het is een eenvoudig proces:

 1. Bepaal of je opnieuw moet balanceren volgens de strategie die je hebt gekozen.
 2. Bereken hoeveel je van elke ETF moet verkopen en hoeveel je moet kopen.
 3. Voer de transacties uit met je broker. Om de kosten te verlagen, kun je ervoor kiezen om het herbalanceren te combineren met je periodieke investering.

Stel dat we onze 70/30 portefeuille terug willen brengen naar een 60/40 allocatie. We verkopen dan 10% van de aandelen-ETF en kopen 10% van de obligatie-ETF.

Curvo: je portefeuille wordt automatisch opnieuw in balans gebracht

We hebben Curvo gebouwd om indexbeleggen te vereenvoudigen. Als je belegt via de Curvo app, worden je beleggingen beheerd door NNEK, een Nederlandse beleggingsonderneming. Zij hebben een vergunning van de Nederlandse toezichthouder (AFM) en staan onder hun strenge toezicht.

Via Curvo wordt je portefeuille automatisch voor je in balans gehouden. De beleggingen volgen een op drempels gebaseerde herbalanceringsstrategie van 5%. En in tegenstelling tot rebalancing via een broker, zijn de rebalancings gratis en brengen ze geen extra kosten voor je met zich mee. Vooral Belgische beleggers zullen blij zijn, want de beleggingen zijn niet onderworpen aan de beurstaks (TOB), dus er hoeft geen belasting te worden betaald bij het herbalanceren!

Je wordt ook regelmatig gevraagd naar veranderingen in je financiële situatie, doelen of beleggingshorizon. Op die manier kan je portefeuille worden aangepast en altijd met je meegaan naarmate je ouder wordt en verder komt in je leven.

Lees meer over hoe Curvo werkt.

Wat je nu moet doen

 1. Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je een strategie bepalen voor het herbalanceren van je beleggingen. Je kunt niet fout gaan met jaarlijks of elke 2 jaar herbalanceren. Je kunt ook Backtest gebruiken om te simuleren hoe verschillende herbalanceringsstrategieën in het verleden hebben gepresteerd.
 2. Schrijf die gebeurtenissen ergens in een kalender, zodat je eraan herinnerd wordt wanneer het tijd is om opnieuw in balans te komen. Als je het systeem hebt opgezet, hoef je het alleen nog maar te volgen!
 3. Herzie de samenstelling van je portefeuille als er iets in je financiële leven is gebeurd: je hebt een erfenis gekregen, je hebt promotie gemaakt of je bent je baan kwijtgeraakt...
 4. Beslis of je wilt beleggen via een broker, waar je zelf verantwoordelijk bent voor het herbalanceren, of via een app zoals Curvo waar dat voor je wordt gedaan.

Samenvatting

We hebben uitgelegd wat herbalanceren is en waarom het belangrijk is om je ETF-portefeuille in balans te houden. We hebben twee veelgebruikte strategieën voor herbalanceren besproken, namelijk periodiek herbalanceren en herbalanceren op basis van drempels. Met Backtest kun je simuleren hoe deze in het verleden hebben gepresteerd voor je eigen portefeuille. Tot slot zagen we hoe Curvo je beleggingen kan vereenvoudigen door je geen zorgen te hoeven maken over herbalanceren.

Zit je met de volgende vragen?

Hoeveel ETF's moet ik in mijn portefeuille hebben?

Portefeuilleconstructie varieert per individuele behoefte, maar eenvoud is het beste. Geef de voorkeur aan minder ETF's in je portefeuille:

 1. Eenvoudiger beheer en controle.
 2. Lagere broker kosten zorgen ervoor dat je minder transacties hoeft te doen.
 3. Minimale kans op overlap, zoals het hebben van zowel MSCI World als S&P 500 ETF's in je portefeuille, wat de diversificatie niet ten goede komt.

Hoe bouw je een ETF-portefeuille op?

De eerste stap is duidelijkheid krijgen over je doelen. Voor de meeste mensen is één ETF niet genoeg om een evenwichtige portefeuille samen te stellen die hen op de lange termijn succes zal brengen. Je moet de juiste mix van indices kiezen om een portefeuille samen te stellen die bij jou en je doelen past.

Tijdens de tweede stap moet je de ETF's kiezen die je portefeuille kunnen implementeren. Aspecten als diversificatie, lage kosten en belastingefficiëntie spelen daarbij een rol. Door deze eigenschappen zorgvuldig te overwegen kun je een goed afgeronde ETF-portefeuille samenstellen die is afgestemd op jouw beleggingsbehoeften en -doelen.