Niemand vindt ze leuk, maar iedereen moet ze betalen: belastingen. Als beleggers moeten we ook onze bijdragen leveren die nodig zijn om in een eerlijke en gelijke samenleving te leven. Ons doel is uitleg te geven over de vier belastingen die voor Belgische beleggers van belang zijn:

  • de beurstaks
  • de roerende voorheffing op dividenden
  • de belasting op kapitaalwinst voor obligaties (Reynders-taks)
  • de belasting op effectenrekeningen

De informatie die hier wordt gepresenteerd is up-to-date op het moment van schrijven. Elke nieuwe regering brengt echter graag wijzigingen aan in het belastingstelsel, dus het kan zijn dat de informatie al achterhaald is tegen de tijd dat je dit leest. Kijk bovenaan wanneer dit artikel voor het laatst is bijgewerkt en vergeet niet je eigen onderzoek te doen!

Beurstaks

Telkens als je een effect koopt of verkoopt, moet je belasting betalen over de transactie. De regels met betrekking tot het belastingtarief zijn ingewikkeld, ook voor ETF's. Zelfs brokers zijn in de war omdat ze verschillende belastingtarieven gebruiken voor dezelfde ETF. Afhankelijk van de kenmerken van de ETF varieert de beurstaks tussen 0,12% en 1,32%. We hebben een stap-voor-stap handleiding geschreven om je te helpen bij het uitzoeken van de beurstaks voor de ETF's in je portefeuille. Naast de keuze van ETF's is er geen strategie om deze belasting te verlagen. Omdat het een percentage van de transactie is, heeft het kopen van meer of minder effecten in één transactie geen invloed op het totale belastingbedrag dat je uiteindelijk betaalt.

Sommige brokers regelen de beurstaks voor je. Maar anderen, vooral buitenlandse brokers, doen dat niet. Leer in dat geval hoe je de beurstaks moet aangeven.

Roerende voorheffing op dividenden

Er is een belasting van 30% op dividenden. Deze belasting is van toepassing op individuele aandelen, maar ook op distribuerende fondsen.

De dividendbelasting is de belangrijkste reden waarom accumulerende fondsen de voorkeur genieten boven uitkerende fondsen. Bij accumulerende fondsen worden alle dividenden direct herbelegd in het fonds, waardoor deze belasting wordt omzeild. Een ander voordeel is dat je geen tijd hoeft te besteden aan het beslissen hoe je de dividenden gaat herbeleggen. Als je een passieve belegger bent, wil je immers zo min mogelijk tijd besteden aan het beheer van je beleggingen!

We gaan dieper in op onze bron over hoe je in België in ETF's kunt beleggen.

Belasting op kapitaalwinst uit obligaties (Reynders-taks)

Voor fondsen die voor minstens 10% uit obligaties bestaan, geldt een belasting van 30% op de winst die bij verkoop wordt gemaakt. Als je bijvoorbeeld een obligatie koopt voor € 100 en die later verkoopt voor € 130, is je nettowinst slechts € 21. De overige € 9 gaat via deze belasting naar de Belgische staat.

Voor fondsen die uitsluitend uit obligaties bestaan, wordt het belastingtarief van 30% op de volledige winst toegepast. Voor gemengde fondsen, bijvoorbeeld die zowel obligaties als aandelen bevatten, wordt de belasting alleen toegepast op het obligatiegedeelte van het fonds. Concreet, als je een fonds bezit dat voor 50% uit obligaties en voor 50% uit aandelen bestaat, zal het effectieve belastingtarief op de winst 15% zijn in plaats van de volle 30%.

Een overweging is dat deze belasting meer stimulans geeft om in aandelen te beleggen dan in obligaties. Dit is in tegenspraak met de gangbare strategie om meer in obligaties te beleggen naarmate je ouder wordt, vanwege hun geringere volatiliteit. Iets om over na te denken!

Leer alles over de Reynders-taks en hoe je ermee om moet gaan in je jaarlijkse belastingaangifte.

Belasting op effectenrekeningen

In februari 2021 voerde de Belgische regering een belasting in voor de rijkste Belgische beleggers, als een belasting van 0,15% op elke beleggingsrekening van meer dan € 1.000.000. Gelukkig bekijkt de fiscus elke rekening afzonderlijk. Je kunt dus verschillende beleggingsrekeningen hebben die samen meer dan € 1.000.000 bedragen, maar je hoeft geen belasting te betalen zolang geen enkele rekening meer dan € 1.000.000 waard is. Er is echter een voorbehoud. Als je na de invoering van de belasting in februari 2021 een rekening van €1.000.000 verdeelt over verschillende rekeningen, dan beschouwt de fiscus je als een poging tot belastingontduiking. Wees dus voorzichtig!

De belasting wordt automatisch ingehouden door Belgische financiële instellingen. Voor buitenlandse rekeningen moet je de belasting zelf aangeven en betalen.

Meer leren

Als je meer wilt weten over dit onderwerp, verwijzen wij je naar de website van Wikifin. Wikifin wordt onderhouden door de FSMA, de Belgische regulator voor de financiële sector. Hun informatie is dus betrouwbaar en onafhankelijk.

Zit je met de volgende vragen?

Welke belastingen moet ik betalen als ik in aandelen beleg?

Je bent aansprakelijk voor de beurstaks (TOB). En als het aandeel dividend uitkeert, moet je dividendbelasting betalen.

Maar België heft geen belasting op vermogenswinst op aandelen. Je hoeft dus geen winst aan te geven als je je aandelen verkoopt. Merk op dat dit principe niet van toepassing is als je regelmatig actief aandelen koopt en verkoopt. In dat geval kan de Belgische belastingdienst je beurswinsten beschouwen als beroepsinkomsten, waardoor je hoge inkomstenbelastingen moet betalen over je winsten.