Velen denken dat het staatspensioen een minimaal pensioen zal garanderen, en dat aanvullende pensioenplannen manieren zijn om dat pensioen op te krikken. Dit is echter een misvatting, en om op je eigen voorwaarden met pensioen te gaan, moeten freelancers vroeg en efficiënt beginnen te sparen.

In dit artikel graven we diep in de Belgische pensioenregelingen voor freelancers. We analyseren de verschillende mogelijkheden die freelancers hebben om voor hun pensioen te sparen via wat bekend staat als de "vier pijlers" van pensionering. Dan laten we aan de hand van onze prognoses zien dat het staatspensioen en de aanvullende pensioenplannen misschien niet voldoende zijn, en dat aanvullende spaarmethoden nodig kunnen zijn voor een comfortabele pensionering.

Vier pijlers (opties) voor je pensioen

Er zijn vier zogenaamde "pijlers" waarin je kunt bijdragen aan je nestei voor je pensioen:

 • Pijler 1: overheidspensioen
 • Pijler 2: aanvullende pensioenregelingen (VAPZ/PLCI en IPT/EIP)
 • Pijler 3: pensioensparen
 • Pijler 4: vrijwillig sparen
De vier pensioenpijlers voor freelancers in België

Pijler 1: staatspensioen

De regering kent iedere Belgische werknemer een staatspensioen toe, of je nu werknemer, freelancer of ambtenaar bent. Het bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en van de salarissen die je tijdens je loopbaan verdiend hebt. Hoe hoger je salaris tijdens je werkzame leven, hoe hoger het staatspensioen zal zijn.

Het staatspensioen werkt verschillend voor freelancers, werknemers en ambtenaren. Het staatspensioen is het laagst voor freelancers, terwijl het het best is voor ambtenaren. Het gemiddelde staatspensioen voor freelancers bedraagt € 1.212 per maand. Dit is voor de meeste mensen nauwelijks voldoende om na hun pensionering een comfortabel leven te leiden, en het is riskant om alleen op staatspensioenen te vertrouwen.

1. Het stelsel van overheidspensioenen staat onder toenemende druk

De huidige staatspensioenen worden gedekt door actieve werknemers, maar het aantal gepensioneerden blijft toenemen terwijl het aantal actieve werknemers afneemt. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling nog tientallen jaren zal aanhouden, waardoor het Belgische pensioenstelsel onder enorme druk komt te staan. Hervormingen zijn nodig, maar het blijft onduidelijk wat die veranderingen zullen zijn en hoe ze ons zullen beïnvloeden.

2. Niet genoeg geld in de pot

Mark Scholliers, een vooraanstaand Belgisch deskundige op het gebied van pensioenen, vertelde ons in een interview dat "de pensioencrisis eigenlijk gewoon een crisis van de financiering van de pensioenen is. Er is in België gewoon niet genoeg geld om de stijgende pensioenlasten te blijven betalen."

Pijler 2: Aanvullende pensioenregelingen voor freelancers

Laten we het geval van Ben als voorbeeld nemen om de verschillende pensioenproducten te illustreren die bovenop het staatspensioen beschikbaar zijn. Ben is een 37-jarige freelancer die voor zijn pensioen spaart. Hij begon te werken toen hij 24 was, en is nu getrouwd en heeft 3 kinderen.

Toen hij freelancer werd, raadde Ben's bank hem aan verschillende aanvullende pensioenplannen op te zetten. Helaas zijn die plannen ingewikkeld en genuanceerd. Laten we de mogelijkheden eens doornemen.

VAPZ/PLCI

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), of PLCI in het Frans (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants), is een pensioenplan voorbehouden aan alle zelfstandigen, waarmee ze hun pensioensparen kunnen opbouwen. Zowel eenmanszaken als eigenaars van een vennootschap kunnen via een VAPZ/PLIC sparen. Deze pensioenregeling wordt vaak verkocht als een levensverzekering die je opeist op je pensioengerechtigde leeftijd.

De grootste voordelen van een VAPZ/PLCI zijn de fiscale voordelen:

 • Je bijdragen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten, wat betekent dat je je belastbaar inkomen verlaagt.
 • Je sociale zekerheidsbijdragen worden berekend op basis van je belastbaar inkomen. Omdat je belastbaar inkomen vermindert, betaal je minder sociale zeker heidsbijdragen door bij te dragen aan een VAPZ/PLCI.

Vanwege de fiscale voordelen stelt de Belgische staat een maximumbedrag vast dat je per jaar aan je VAPZ/PLCI kunt bijdragen. Het stijgt jaarlijks en in 2022 werd het vastgesteld op 8,17% van je inkomen, met een maximum van €3.477,62. Dit is ook het maximumbedrag dat je van je inkomen kunt aftrekken als beroepskosten.

Er zijn veel aanbieders van VAPZ/PLCI om uit te kiezen. De meeste traditionele banken bieden plannen aan, en ook verscheidene verzekeringsmaatschappijen zoals Baloise, Vivium of Liantis (we hebben voor geen van beide speciale aanbevelingen).

Een VAPZ/PLCI wordt het vaakst uitgevoerd als:

 • een spaarproduct met een gegarandeerd rendement (tak 21). Je verdient elk jaar een vaste rente. Het rendement is laag maar meestal voorspelbaar. Daarbovenop verdien je een variabel aandeel in de winst ("participation bénéficiaire variable" / "variabele winstdeling").
 • een fonds (tak 23). Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om je bijdragen te beleggen in een fonds met een mogelijk hoger rendement dan tak 21, maar het is een riskantere optie.

Belastingen en heffingen

Tijdens de hele duur van je VAPZ/PLCI zal de verstrekker vergoedingen vragen voor zijn dienstverlening:

 • Inschrijfgeld. Dit is een vergoeding op elke bijdrage. Sommige rekenen tot 6% van je bijdrage. Dus als je € 1.000 bijdraagt aan je VAPZ/PLCI, neemt de verstrekker € 60, wat betekent dat je maar € 940 spaart.
 • Beheersvergoedingen. Aanbieders vragen een vergoeding voor het lopende beheer van de VAPZ/PLCI. De meeste Tak 21 spaarproducten met een gegarandeerd rendement hebben doorlopende vergoedingen van minder dan 0,2% op je totale spaargeld. Tak 23 fondsen zijn duurder, met een gemiddelde van ongeveer 1% per jaar.
 • Exit fees als je het geld vóór je pensionering opneemt. Dit kan oplopen tot 5% van het gespaarde kapitaal.

Het is belangrijk dat je de vergoedingen begrijpt voordat je een VAPZ/PLCI binnengaat, zodat je bij je terugkeer geen gevolgen ondervindt.

Als je je geld opneemt, zijn er drie soorten belastingen die je moet betalen.

Eerst is er een sociale zekerheidsbelasting van 3,55% op het totale kapitaal. Deze belasting is algemeen bekend als RIZIV (Nederlands) of INAMI (Frans). Dan wordt een solidaire bijdragebelasting van 2% geheven over het totale bedrag.

Tenslotte is er een belasting op het pensioenkapitaal. Ze wordt niet geheven als directe belasting, maar als extra inkomen dat je gedurende een bepaald aantal jaren moet aangeven. De staat verdient de inkomstenbelasting via deze extra inkomsten. Het is een ingewikkeld systeem, dus een voorbeeld zal het duidelijker maken. Stel je gaat op je 65e met pensioen met € 100.000 gespaard in je VAPZ/PLCI. Het extra inkomen dat je elk jaar moet aangeven is vastgesteld op 5% van 80% van het kapitaal, wat neerkomt op 5% x 80% x (€100.000) = €4.000. De komende 10 jaar moet je in je jaarlijkse belastingaangifte €4.000 bij je inkomen optellen. De staat zal een deel daarvan als inkomstenbelasting inhouden. De tarieven zijn iets anders als je het geld vóór je 65e opneemt.

Voordelen

 • Voordelig voor belastingen en sociale bijdragen. Je bijdragen zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Afhankelijk van je inkomen betaal je misschien ook minder aan sociale premies.
 • Levensverzekering. Een VAPZ/PLCI is een levensverzekering, wat betekent dat je gezin en familie een uitbetaling verdienen als je vóór je pensioenleeftijd overlijdt.
 • Optionele verzekering als je niet in staat bent te werken. Er is een variant van de VAPZ/PLCI die een "sociaal VAPZ", of "PLCI sociale" genoemd wordt. Je krijgt er een aanvullende verzekering bij die je dekt voor het geval je arbeidsongeschikt wordt. Natuurlijk brengt de verzekering kosten met zich mee, dus is ze duurder dan een gewone VAPZ/PLCI.
 • Slechts 80% van het kapitaal wordt belast als je het op 65-jarige leeftijd opneemt.
 • Gebruik je kapitaal om in onroerend goed te investeren. Je kunt een deel van je VAPZ/PLCI gebruiken om onroerend goed te kopen. Je hebt een van de twee mogelijkheden; gebruik 60-90% van je spaargeld, of neem een voorschot van 60-90% van wat je de komende jaren van plan was in te brengen. Het laatste is riskanter, want je neemt een lening op geld dat je niet hebt.

Nadelen

 • Er is een limiet aan je bijdragen in een jaar, die in 2022 €3.477,62 bedraagt.
 • Aanbieders vragen hoge vergoedingen.
 • De exitheffingen zijn aanzienlijk.

IPT/EIP: groepsverzekeringsplan voor eigenaars van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Als je je eigen beheersmaatschappij opricht, kan je bedrijf elk jaar een bedrag opzij zetten in een IPT/EIP, wat staat voor respectievelijk "Individuele Pensioentoezegging"/"Engagement Individuel de Pension". Via een IPT/EIP stapelen je bijdragen zich op een fiscaal voordelige manier op. Je bedrijf betaalt de bijdrage voor je individuele pensioentoezegging en geeft die aan in de belastingaanslag van je bedrijf. Aan het eind van het plan ben jij, als individu, de begunstigde. Daarom wordt IPT/EIP soms vergeleken met het groepsverzekeringssysteem dat voor werknemers bestaat. Merk op dat het IPT/EIP alleen beschikbaar is voor eigenaars van een besloten vennootschap. Eenmanszaken ("zelfstandige als natuurlijk persoon" of "indépendant en personne physique") kunnen zich er niet op abonneren.

Elk jaar kun je tot 80% van je laatste bruto jaarinkomen bijdragen aan een IPT/EIP.

Belastingen en heffingen

De aanbieder van de IPT/EIP rekent voor zijn dienst instapkosten, beheerskosten en uitstapkosten aan. Afhankelijk van de verstrekker kunnen die oplopen tot 6%. Het is belangrijk dat je de volledige uitsplitsing van de vergoedingen begrijpt voordat je eigen bedrijf in een IPT/EIP plan stapt, want ze kunnen een grote invloed hebben op je rendement en je pensioenfonds.

Wat belastingen betreft, word je belast met een 4,4% assurantiebelasting op elke inbreng die je maatschappij doet. Bovendien zijn er 3 soorten belastingen die je bij opname moet betalen, die we al eerder vermeld hebben: de sociale zekerheidsbelasting (3,55% van het totale kapitaal), de solidariteitsbijdragebelasting (2% van het totale kapitaal), en de eindbelasting van tussen de 10% en 20%, afhankelijk van wanneer je het geld opneemt. De staat straft mensen die hun spaargeld eerder willen opnemen, dus mettertijd daalt het belastingtarief. Het tarief bedraagt 10% als je je IPT/EIP na je 65e opneemt, maar bereikt 20% als je het zelfs vijf jaar eerder opneemt, op je 60e.

Voordelen

 • Je bedrijf kan bijdragen voor beroepskosten aftrekken.
 • Fiscale voordelen. Je bedrijf betaalt de IPT/EIP bijdragen en jij, als particulier, bent de begunstigde. Het is een manier om de winst van een bedrijf aan de eigenaar toe te wijzen.
 • Financiële bescherming voor je gezin. De IPT/EIP is een levensverzekering, wat betekent dat je gezin een uitkering krijgt als je vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd overlijdt.
 • Optionele verzekering. Je kunt kiezen voor een aanvullende verzekering die je beschermt voor het geval je arbeidsongeschikt wordt.
 • Investeer in onroerend goed via een "bullet loan". Je kunt een deel van het kapitaal in je IPT/EIP plan preëmptief gebruiken om onroerend goed te verwerven.
 • Inhalen van bijdragen uit het verleden. Als je werknemer was voor je zelfstandig werd, kun je inhaalbijdragen betalen voor voorgaande jaren. Je kunt tot 10 jaar teruggaan, zolang je aan de 80% regel voldoet. Deze bijdragen zijn volledig aftrekbaar.

Nadelen

 • Het is alleen beschikbaar voor beheersmaatschappijen. Je kunt dus geen EIP/IPT opzetten als je een eenmanszaak hebt.
 • Je kapitaal wordt bij het bereiken van je pensioen zwaar belast, afhankelijk van de leeftijd waarop je besluit ervan te profiteren.
 • Je kapitaal is geblokkeerd tot je 60ste, tenzij het gebruikt wordt om in onroerend goed te investeren.
 • Zoals je uit onze uitleg hierboven kunt opmaken, is de hele regeling moeilijk te begrijpen.

Pijler 3: Pensioenspaarplannen

Pensioensparen is een pensioenspaarregeling die door de Belgische overheid wordt aangeboden. In tegenstelling tot de van zelfstandigen afhankelijke pensioenplannen die in pijler 2 worden aangeboden, zijn die van pijler 3 volledig persoonlijk. Of je nu zelfstandige, werknemer of ambtenaar bent, elke Belg heeft toegang tot dezelfde mogelijkheden van pijler 3. De grootste aantrekkingskracht van deze pensioenspaarregeling is het belastingvoordeel.

Hoe beslis je hoeveel je opzij moet zetten voor je épargne-pensioen? Elk jaar bepaalt de Belgische staat een maximumbedrag dat je voor dat jaar kunt bijdragen aan je épargne-pensioenrekening. Dit bedrag is vastgesteld op €1.310 voor 2024 en groeit elk jaar een beetje.

Om met pensioensparen te beginnen ga je gewoon naar een bank of verzekeringsmaatschappij en vertel je hen dat je wilt beginnen bij te dragen aan een pensioenspaarrekening. Er zijn twee soorten pensioenspaarplannen:

 • een spaarproduct met een gegarandeerd rendement (tak 21). Je verdient elk jaar een vaste rente. Het rendement zal laag zijn, maar meestal voorspelbaar.
 • een fonds (tak 23). De bank belegt je bijdragen in aandelen en obligaties via speciale fondsen. In vergelijking met verzekeringsplannen kun je hiermee een hoger rendement behalen, maar deze dragen meer risico vanwege de onvoorspelbaarheid van de markten.

Belastingen en heffingen

Aanbieders rekenen instapkosten, uitstapkosten en beheerskosten. De precieze vergoedingen hangen af van de aanbieder. Bovendien is er een belasting van 8% die je moet betalen als je de leeftijd van 60 bereikt. Zo kan de overheid gedeeltelijk gecompenseerd worden voor de belastingvoordelen.

Voordelen

Het belastingvoordeel bedraagt 25% of 30%, afhankelijk van je bijdrage. Als je gedurende het jaar minder dan €990 hebt bijgedragen, krijg je een belastingvoordeel van 30%. Het wordt verlaagd naar 25% als je tussen de €991 en het maximum van €1.310 bijdraagt.

Nadelen

Er zijn verschillende nadelen aan de pijler 3 pensioenspaarregeling:

 • Je spaargeld zit vast tot de leeftijd van 60 jaar. Je kunt het geld op vroegere leeftijd opnemen, maar dat gaat gepaard met een zware belastingstraf van 33%.
 • Fondsen zijn duur. Ze worden actief beheerd, wat resulteert in hoge lopende kosten. Zo heeft het ING Star Fund jaarlijks doorlopende kosten van 1,17% en 3% instapkosten voor elke storting die je doet. 
 • Je kunt niet meer sparen dan het door de staat opgelegde maximum. Als je elk jaar meer dan €1.310 wilt sparen, moet je een manier vinden om het overschot op een andere manier te investeren.

We hebben een gids geschreven als je meer wilt weten over deze optie, maar we hebben ook een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je verschillende fondsen kunt vergelijken.

Met hoeveel zal Ben met pensioen gaan?

Dit is de belangrijkste vraag. We gaan berekenen met hoeveel Ben met pensioen zal gaan als we rekening houden met zijn staatspensioen en de bijdragen die hij betaalt aan de drie pensioenproducten die we behandeld hebben: VAPZ/PLCI, IPT/EIP en pijler 3 pensioensparen. We gaan uit van de volgende veronderstellingen:

 • Ben wil op 67-jarige leeftijd met pensioen. Hij is vandaag 37, wat betekent dat hij in 2052 met pensioen gaat.
 • Hij draagt €3.477,62 per jaar bij in zijn VAPZ/PLCI (het maximum voor 2022).
 • Hij draagt €3.477,62 per jaar bij aan zijn IPT/EIP.
 • Hij draagt €1.310 per jaar bij aan zijn pijler 3 pensioenspaarplan (het maximum voor 2024).
 • In totaal betekent dit dat hij € 8.265 per jaar bijdraagt aan de verschillende pensioenproducten die voor hem beschikbaar zijn.

Ben berekende dat hij een bruto pensioeninkomen van 4.000 euro per maand nodig heeft om zich het leven te kunnen veroorloven dat hij na zijn pensionering wil. Hij en zijn vrouw willen bijvoorbeeld meer reizen, en willen voor hun kinderen en eventueel kleinkinderen zorgen. Vanwege de inflatie zal hij in 2052 ongeveer €7.250 nodig hebben om dezelfde koopkracht te behouden als €4.000 nu. De gemiddelde levensverwachting voor Belgische mannen is 78,5, wat betekent dat Ben een pensioenfonds van bijna 1 miljoen euro nodig heeft.

€1.212 per maand zal door zijn staatspensioen worden gedekt, of €2.195 in 2052 vanwege de indexering. Zal Ben genoeg hebben om op zijn eigen voorwaarden met pensioen te gaan?

Helaas is het antwoord nee:

Pensioenkloof voor Belgische freelancers
Jammer genoeg krijgen het staatspensioen en zijn bijdragen aan de verschillende pensioenplannen Ben niet tot het pensioen dat hij wil.

Zijn staatspensioen en de bijdragen aan de verschillende pensioenregelingen bedragen samen slechts € 618.000. Hij mist €381.000, wat Ben's pensioengat is.

Welke mogelijkheden heeft Ben om de kloof te dichten?

Pijler 4: De kloof dichten met indexbeleggen

Zoals we uit de simulatie leerden, is het onwaarschijnlijk dat de drie pijlers Ben naar zijn gewenste pensioendoel zullen brengen. Helaas beseffen de meeste mensen dit pas als het te laat is. Het is dus belangrijk dat je het heft in eigen handen neemt en zo vroeg mogelijk actie begint te ondernemen.

Opties om de kloof te dichten zijn onder meer de volgende:

Spaarrekening

Spaarrekeningen zijn de gemakkelijkste manier om geld te sparen. Elke bank biedt er een aan, meestal gratis. Maar we denken dat het eigenlijk niet geschikt is om je pensioenfonds op te bouwen.

Al vele jaren is het inflatiepercentage hoger dan de rente die je op je spaarrekening krijgt. Dit betekent dat je elk jaar in feite koopkracht verliest door geld op je spaarrekening te houden. Daarom denken we niet dat spaarrekeningen op zichzelf geschikt zijn om je op je pensioen voor te bereiden. In plaats daarvan zijn ze een goed tehuis voor je noodfonds, of "rainy day fund". Dit is geld dat je aanboort voor bijvoorbeeld als je je bron van inkomsten verliest.

Gelukkig zijn er betere manieren om voor je pensioen te sparen, zodat je je spaargeld niet aan de inflatie verliest.

Onroerend goed

Hoewel veel Belgen onroerend goed als een veilige en gezonde investering beschouwen, beseften we dat het niet gemakkelijk is er succesvol in te zijn. Het kan een goede manier zijn om je nestei op te bouwen, maar het is moeilijk om het goed te doen en heeft veel valkuilen. Bijvoorbeeld:

 • De verkeerde plaats kiezen kan je rendement sterk beïnvloeden, maar het is erg moeilijk de juiste plaats te kiezen als je het budget in aanmerking neemt.
 • Je spaargeld is geconcentreerd in één eigendom. Het is een groot risico voor het geval er iets ergs gebeurt met het bezit of de omgeving ervan.
 • Een eigendom heeft voortdurend onderhoud nodig: de verwarming gaat stuk, of de muren hebben een frisse verfbeurt nodig, of het dak moet schoongemaakt worden. Dit kost zowel tijd als geld.
 • De verschillende belastingen die op onroerend goed van toepassing zijn, kunnen aanzienlijk zijn.

We hebben de complexiteit van beleggen in onroerend goed uitgebreid besproken als je meer wilt weten. Als alternatief kan een ETF in onroerend goed een toegankelijkere optie zijn, waarmee je in onroerend goed kunt beleggen zonder geconfronteerd te worden met een aantal van de nadelen.

Indexbeleggen

Tenslotte denken we dat beleggen in de wereldeconomie via indexbeleggen voor de meeste mensen de beste manier is om voor hun toekomst te sparen. Zoals je zult zien is het effectiever dan een spaarrekening, en het is vrij van de complexe factoren die met beleggen in onroerend goed gepaard gaan.

Indexfondsen zijn ideaal voor de lange termijn

In België wordt indexbeleggen het meest gedaan via ETF's. Een ETF is een verzameling van honderden, of soms duizenden aandelen of obligaties. Diversificatie is een van de aantrekkelijkste aspecten van het bezit van een ETF in vergelijking met individuele aandelen. Door in een enkele ETF te beleggen, raak je in één keer in duizenden bedrijven belegd. Via één aandeel van een ETF bezit je in wezen een klein stukje van de wereldeconomie.

Omdat ze passief zijn, zijn ETF's perfect voor degene die geen tijd wil besteden aan handelen en ervoor zorgen dat hij zijn aandelen op het juiste moment koopt en verkoopt. En het blijkt dat ETF's een beter rendement opleveren dan wie de markt probeert te verslaan, zoals de Europese toezichthouder op de financiën ontdekte. Lees meer over passief beleggen als alternatief voor aandelenplukken.

Ook de geschiedenis bevestigt dit. De wereldeconomie is in de afgelopen 100 jaar enorm gegroeid. En indexbeleggen via ETF's is een manier voor ons allemaal om van die groei te profiteren. Zo heeft IWDA, een populaire ETF die bestaat uit duizenden bedrijven in "ontwikkelde" landen, sinds 1979 een rendement van gemiddeld 11,1% opgeleverd.

ETF's zijn goedkoop

Fondsbeheerders vragen een vergoeding voor het beheer van hun fondsen. De totale kosten van een fonds worden aangegeven met de totale kostenratio (TER). ETF's zijn meestal veel goedkoper dan de actieve fondsen die door de traditionele banken worden verkocht. Zo heeft de populaire IWDA ETF een TER van 0,20%. Dit actief beheerde "klimaat" fonds van Belfius kost daarentegen 1,92%, en daarbovenop betaal je nog eens instapkosten van 2,5% op elke belegging die je doet. Vergoedingen zijn een belangrijke reden waarom indexbeleggen de voorkeur krijgt boven "traditionele" actieve beleggingsfondsen.

Indexbeleggen via de Curvo app

Met Curvo bouwden we de eenvoudigste manier voor Belgische freelancers om het pensioengat te dichten door passief te beleggen. De beleggingsportefeuilles worden beheerd door NNEK, een Nederlandse beleggingsonderneming met een vergunning van de Nederlandse toezichthouder (AFM).

Curvo biedt de volgende voordelen:

 • Geworteld in indexbeleggen. Wij geloven niet in het najagen van de markt. In plaats daarvan begrijpen we dat passief beleggen de beproefde manier is om je spaargeld te laten groeien via een gediversifieerde portefeuille van goedkope indexfondsen.
 • Gemoedsrust. Alle complexiteiten van beleggen worden geregeld, dus je hoeft je geen zorgen te maken.
 • Geautomatiseerde maandelijkse bijdragen. Zet je bijdragen op automatische piloot, zodat je kunt sparen voor je pensioen terwijl je je tijd besteedt aan de dingen die je leuk vindt.
 • Begin te beleggen vanaf € 50. En er zijn geen grenzen aan hoeveel je kunt bijdragen!
 • Geen instap- of uitstapkosten. Je betaalt een jaarlijkse vergoeding om de service te gebruiken.
 • Verwaarloosbare aandelen. Dit betekent dat al je geld belegd is. Er blijft geen geld op een rekening staan dat niet voor je werkt.
 • Veiligheid. NNEK beheert je beleggingen. Via hen zijn je beleggingen veilig en gereguleerd door de Nederlandse financiële autoriteiten. Je wordt ook beschermd door het Europese beleggersbeschermingsstelsel.

Ben's pensioengat dichten met Curvo

Laten we teruggaan naar Ben. We hebben berekend dat hij €381.000 nodig heeft om zijn pensioengat te dichten. De grafiek hieronder laat zien dat hij dit kan bereiken door elke maand €267 bij te dragen aan een Curvo Growth portefeuille, die naar verwachting gemiddeld 5,7% netto rendement per jaar zal opleveren.

De pensioenkloof dichten met Curvo
Via Curvo kan Ben zijn pensioengat dichten.

Bereken je eigen pensioengat

Hoewel Ben's situatie vrij gemiddeld is, weten we dat ieders leven volstrekt uniek is. De berekeningen die aan de grafiek hierboven ten grondslag liggen zijn vrij beschikbaar in een spreadsheet, zodat je een kopie kunt maken en ze aan je eigen omstandigheden kunt aanpassen. Het kan ook zijn dat sommige van onze veronderstellingen niet bij je situatie passen. In dat geval zul je meer consequente aanpassingen moeten maken.

Conclusie

We legden uit op welke verschillende manieren je als Belgische freelancer kunt sparen voor je pensioen. Het is vooral moeilijk voor zelfstandigen omdat het staatspensioen laag is vergeleken met dat van werknemers en ambtenaren. Gelukkig heeft de Belgische regering buiten het staatspensioen verschillende mechanismen ter beschikking waarmee je op een fiscaal voordelige manier kunt sparen.

We hebben voorgesteld hoe je kunt profiteren van de verschillende pensioenproducten die de Belgische overheid aanbiedt, met Ben als voorbeeld. Helaas is het onwaarschijnlijk dat hij het leven na zijn pensionering zal krijgen dat hij voor ogen heeft, door een combinatie van bijdragelimieten, hoge belastingen die bij pensionering worden geheven, en hoge kosten die banken en andere aanbieders aanrekenen. Ben staat voor een pensioengat dat hij moet opvullen, en hij is niet de enige.

Bij Curvo geloven we sterk dat passief beleggen de beste manier is voor freelancers om deze kloof te dichten. Het laat je geld voor je werken, en heeft geen van de nadelen die aan andere opties zoals een spaarrekening of een investering in onroerend goed verbonden zijn.

Wacht niet tot het te laat is om je pensioen te plannen.